Anexe

Ordin privind acordarea autorizării de funcționare provizorie Fundației "Tradiția Românească" din București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială "Sfinții Trei Ierarhi" din București aici.

Extras din Regulamentul de organizare și funcționare al școlii gimnaziale "Sfinții Trei Ierarhi" anul școlar 2016-2017 aici.

Raport anual de evaluare internă a unității de învățământ pentru anul școlar 2015-2016 aici.

Raport privind starea învățământului în anul școlar 2015-2016 aici.

Raportul financiar pe anul 2015 aici.

 

Formular 2%


Donati online prin PayPal

Scoala ortodoxa Sfintii Trei Ierarhi