Angajari

Școala Gimnazială „Sfinții Trei Ierarhi" angajează profesori pentru învățământul primar și gimnazial, cu contract de muncă pe perioadă determinată (suplinire/detașare, pe un an cu școlar, cu posibilitate de prelungire/titularizare).

Cerințe minime:
1. Studii de specialitate finalizate, care să includă și parcurgerea modulului psiho-pedagogic;
2. Vocație pedagogică și abilități didactice;
3. Caracter nonconflictual, capacitate de a lucra în echipă și disponibilitate pentru o activitate didactică intensă și susținută.
Selecția se va face în urma unui interviu și a unei lecții susținute la clasă (acolo unde este posibil).
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV europass, pe adresa:
secretariat_sf3ierarhi@yahoo.com

 

 

Formular 2%


Donati online prin PayPal

Scoala ortodoxa Sfintii Trei Ierarhi