Inscriere

 

Pașii care vor fi urmați pentru solicitarea  înscrierii la Școala Gimnazială „Sfinții Trei Ierarhi” (SGSTI) sunt:
  1. Părintele/tutorele legal depune aplicația de înscriere.
   - Formularele pot fi găsite aici.
   - Aceste aplicații pot fi trimise prin email la adresa secretariat_sf3ierarhi@yahoo.com sau depuse la secretariatul școlii.
  2. Întâlniri dintre familie și Comisia de înscriere în clasa pregătitoare și transferuri
   - Aceste întâlniri vor fi programate de catre SGSTI, în ordinea primirii aplicațiilor de înscriere, și au ca scop discutarea și evidențierea anumitor factori specifici pe care SGSTI  îi consideră importanți în buna integrare a copilului în mediul SGSTI  și în buna evoluție academică a elevilor sai.
   - La aceste întâlniri vor participa ambii părinți/tutori legali, precum și copilul pentru care se solicită înscrierea.
   - Elevii pentru care se solicită înscrierea vor susține teste la Limba și literatura română și la Matematică (cu excepția elevilor ce doresc înscrierea în clasa pregătitoare).
  3. Răspunsul SGSTI va fi dat in cel mult 30 zile calendaristice de la depunerea aplicației.

Odată cererea de înscriere aprobată, părintele/tutorele legal are obligația ca în termen de 10 zile să aducă personal la sediul SGSTI  dosarul de înscriere, care va cuprinde:
   - Copie după certificatul de naștere al copilului
   - Copie dupa CI ale părinților
   - Fișa medicală
   - Adeverință loc de muncă
   - Raport de evaluare psihomotorie (pentru înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I)
   - Foaia matricolă (pentru clasele II-VIII)

Taxa lunară de școlarizare la SGSTI este de 720 lei pentru primul copil înscris. Frații/surorile beneficiază de o reducere de 50%.

Formular 2%


Donati online prin PayPal

Scoala ortodoxa Sfintii Trei Ierarhi