Oferta educaționalăPrincipiile pedagogice

Ca orice altă școală din sistemul de învățămȃnt romȃnesc, Școala Gimnazială „Sfinții Trei Ierarhi‟ funcționează în conformitate cu programa oficială a Ministerului Educației Naționale. Deși născută în sȃnul și sub patronajul Bisericii Ortodoxe Romȃne, școala noastră nu este una confesională și nici măcar orele de Religie nu sunt mai numeroase decȃt cele înscrise în programa Ministerului. Ceea ce aduce nou Școala Gimnazială „Sfinții Trei Ierarhi‟ este faptul că profesorii înșiși, avȃnd o formare religioasă, creștin-ortodoxă, orientează elevul într-un spirit creștin la toate materiile predate. Ȋn acest fel, profesorii noștri valorifică tradiția pedagogică a Bisericii, manifestȃnd, totodată, deschidere către orice altă metodă menită să sprijine procesul educațional tradițional.

  Ȋn afara cursurilor de bază, stipulate în programa Ministerului, avem opționale la Limba Romȃnă, Matematică, și Muzică bizantină. De asemenea, în taberele de vară organizate de școala noastră, copiii iau cursuri de sculptură, iconografie și modelare în lut.

  Ȋn școala noastră nu se promovează sistemul meditațiilor extra-școlare. Prin calitatea înaltă a educației și a procesului de predare-învățare focalizat pe elev, ne străduim ca acumularea totală a materiei să se facă la orele de curs. Iar dacă, în unele cazuri, este nevoie de pregătire suplimentară, copiii fac aceste ore, gratuit, în școală, cu profesorii lor.

Formular 2%


Donati online prin PayPal

Scoala ortodoxa Sfintii Trei Ierarhi